กศจ.ระยอง รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 จำนวน 50 อัตรา

ดาวน์โหลด

กศจ.ระยอง รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 จำนวน 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 11 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 16 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 7 อัตรา
4. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา
5. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา
6. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา
7. กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 5 อัตรา
8. กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา
9. กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 4 อัตรา
10. กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: หลักสูตร 5 ปี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 15,800 บาท, ปริญญาตรี 4 ปี 15,050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ในกลุ่มวิชา/สาขา/ทางที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ (หรือหลักฐานอื่นที่คุรุสภาออกให้)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มา : หางานราชการ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *